Szukaj:

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego, unieruchomienie bezpieczne

Wpis dodano: 2008-05-20

Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu może być odłączona za pomocą zestyków, jednak ten sposób nie powinien być stosowany.
Sterowanie zewnętrzne:
Poszczególne systemy napędowe umożliwiają, aby bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego było sterowane z zewnątrz za pomocą zacisków. W takim przypadku zaleca się, aby posługując się dokumentacją wytwórcy sprawdzić, czy jest konieczne sterowanie zestykami sprzężenia zwrotnego sterowania maszyną. Dalej, nie można wykluczyć całkowicie, że przekaźnik bezpieczeństwa nie zablokuje lub nie załączy. Obwód związany z bezpieczeństwem jest otrzymany tylko, gdy zestyk sprzężenia zwrotnego o wymuszanym przełączaniu jest sterowany In sposób związany z bezpieczeństwem. Gdy unieruchomienie bezpieczne działa doskonale, przekaźniki, które mogą być sterowane oś za osią bocznikują obwód zezwolenia w kombinacji przekaźników drzwi ochronnych. Jeśli przekaźnik się uszkodzi następuje odłączenie zasilania od stycznika linii wyższego poziomu.
Sterowanie wewnętrzne:
Jeśli bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego jest sterowane wewnętrznie to np. za pomocą zredundowanego systemu komputerowego w sterowaniu napędem, wtedy wytwórca napędu musi zapewnić, że przekaźnik jest sczytywany bezpiecznie. Przykłady sterowania wewnętrznego obejmują, na przykład, wyłączenie (wybieg) po odpowiedzi nieprawidłowej. To może zdarzyć się, na przykład po przekroczeniu wartości granicznych położenia lub prędkości lub przy wykonywaniu procedury wymuszonego sprawdzania drogi zatrzymania (test zatrzymania).


kategoria: Słownik

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.2/10 (133 głosów)

Komentarze (0) Dodaj swoją opinię
Zostaw komentarz: