tag: Łącznik linowy

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.9/10 (114 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

Switch-on time - czas załączenia synchronizmu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (119 głosów)
Czas między wydaniem polecenia sterowania (np. STOP AWARYJNY, łącznik drogowy, przycisk ZAŁ) i zamknięciem obwodu zezwolenia.

Standard position switch - znormalizowany ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.9/10 (105 głosów)
Konstrukcje (rodzaje obudów) znormalizowanych łączników drogowych dzielą się na rodzaje o obudowach małych (EN 50047) i dużych (EN 50041).

Proximity switch - łącznik zbliżeniowy

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.9/10 (98 głosów)
Może być indukcyjny, pojemnościowy lub optyczny. To jest element łączeniowy zmieniający swój stan łączenia, gdy ciała/obiekty lub ciecze zbliżą się do niego. (w zależności od odmiany). Łączniki zbliżeniowe są na ogół wyposażone w wyjścia półprzewodnikowe.

Protective door monitor - monitor drzwi ochronnych

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (118 głosów)
Jednostka oceniająca, która monitoruje położenie łączników drogowych w osłonach bezpieczeństwa. Ona generuje sygnał wyjściowy związany z bezpieczeństwem, jeśli drzwi ochronne są zamknięte. Obecnie tę funkcje spełniają konwencjonalne urządzenia łącznikowe ...

Position switch - łącznik drogowy

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (107 głosów)
Część mechanizmu blokującego osłony bezpieczeństwa, która zmienia swój stan łączenia w funkcji wymuszeń sterowniczych nadawanych mechanicznie.Łączniki drogowe z mechanizmami zapadkowymi lub bez nich, z oddzielnymi elementami wykonawczymi lub bez nich.Uwaga: W ...