tag: badanie

Testing - badanie

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 4.2/10 (130 głosów)
Impuls testowy z czasem stłumienia odpowiednim do wykrycia defektów.

Short-circuit - zwarcie

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.2/10 (113 głosów)
Połączenie przewodzące – niemalże bezrezystancyjne – miedzy dwoma przewodami elektrycznymi pod napięciem.

Proof test, proof test interval - test ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (119 głosów)
Test okresowy: Powtarzane badanie, które pozwala wykryć defekty w SRECS w taki sposób, że, jeśli jest to konieczne system może by przywrócony do stanu „jak nowy” lub tak blisko tego stanu, jak to jest praktycznie możliwe (wzięte z EN 61508-4).

Function test - próba funkcjonalna

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.0/10 (111 głosów)
Próba funkcjonalna może być zrealizowana automatycznie za pomocą systemu sterowania lub ręcznie przez monitorowanie lub badanie – kiedy ich odstępy robocze i o określonym czasie lub ich kombinacje zależą od wymagania.

Cross-circuit fault detection - Wykrywanie ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.9/10 (122 głosów)
Zdolność przekaźnika bezpieczeństwa do wykrycia defektów międzyobwodowych – albo natychmiast, albo jako część procedury monitorowania okresowego – zgodnie z którą urządzenie przechodzi w stan bezpieczny po wykryciu defektu.

Cross-circuit fault - Defekt międzyobwodowy

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.0/10 (128 głosów)
Może powstać tylko w wyposażeniu/urządzeniach wielokanałowych obwodów sterowania i jest defektem (zwarciem) miedzy kanałami (np. In dwukanałowym obwodzie czujników)