tag: czas monitorowania synchronizmu

Ankieta

Wpis dodano: 2008-10-10
Ocena: 3.2/10 (141 głosów)

Two-hand operating console - konsola działająca ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.8/10 (109 głosów)
Urządzenie do wdrożenia obwodu oburęcznego.

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (109 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.8/10 (119 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

Synchronous monitoring time - czas monitorowania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (105 głosów)
Czas, po którym obie ręce muszą uruchamiać jednocześnie element sterujący w celu wygenerowania sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem (zwykle < 0.5 s).

Switch-on time - czas załączenia synchronizmu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (118 głosów)
Czas między wydaniem polecenia sterowania (np. STOP AWARYJNY, łącznik drogowy, przycisk ZAŁ) i zamknięciem obwodu zezwolenia.