tag: czas tolerancji defektu

Ankieta

Wpis dodano: 2008-10-10
Ocena: 3.2/10 (146 głosów)

Zero fault tolerance - zerowa tolerancja defektów

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (87 głosów)
Po wystąpieniu defektu, przywołana funkcja bezpieczeństwa nie jest dłużej zapewniona.

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (122 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

Synchronous monitoring time - czas monitorowania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (110 głosów)
Czas, po którym obie ręce muszą uruchamiać jednocześnie element sterujący w celu wygenerowania sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem (zwykle < 0.5 s).

Switch-on time - czas załączenia synchronizmu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (120 głosów)
Czas między wydaniem polecenia sterowania (np. STOP AWARYJNY, łącznik drogowy, przycisk ZAŁ) i zamknięciem obwodu zezwolenia.

Single fault tolerance, single fault safety - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.8/10 (124 głosów)
Żądana funkcja bezpieczeństwa jest gwarantowana jeszcze po wystąpieniu jednego defektu (np. zgodnie z kategorią.3 wg EN 954-1 (ISO 13849-1:2006), tj. jeden defekt nie powoduje utraty funkcji bezpieczeństwa.