tag: działanie skuteczne

Severity level

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (114 głosów)
Poziom ostrości dla każdego zdarzenia oddziałującego. Poziom ostrości dzieli się na: niewielki (M) oddziaływanie ograniczone początkowo do niewielkiego obszaru oddziaływania z potencjałem do rozszerzania konsekwencji, jeśli nie zostanie podjęte działanie korygujące, Poważne (S) ...

Corrective action

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (97 głosów)
Działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny wykrytej niezgodności, awarii lub innej niepożądanej sytuacji.

Authentication

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (106 głosów)
Działanie związane z nawiązaniem bezpiecznej uwierzytelnionej komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami. Oprócz komunikacji proces uwierzytelniania prowadzi do uzyskania uprawnionego dostępu do danych poprzez weryfikację zgodności uprawnień.

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.9/10 (114 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (110 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

Stopping in an emergency - zatrzymanie w sytuacji ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (111 głosów)
Działanie w sytuacji awaryjnej, które jest przeznaczone do zatrzymania procesu lub ruchu, który mógłby doprowadzić do zagrożenia. Zatrzymaniu w sytuacji awaryjnej musi być przypisane zatrzymanie kategorii 0 lub 1. Kategoria zatrzymania do zastosowania przy zatrzymaniu w ...