tag: hasła na a

Availability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (93 głosów)
Cecha, właściwość jednostki lub informacji określająca, że uprawnione osoby mogą skorzystać z informacji lub jednostki we właściwym miejscu i czasie na żądanie.

Authenticity

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.4/10 (96 głosów)
Cecha jednostki lub aktywów, która potwierdza autentyczność.

Attack

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (99 głosów)
Próba zniszczenia, odkrycia, zmiany, blokady, zawłaszczenia lub nieuprawniony dostęp lub użycie aktywów.

Accountability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.8/10 (99 głosów)
Odpowiedzialność podmiotu (jednostki) za czyny i decyzje. W technice bezpieczeństwa mówi się o odpowiedzialności osoby (osób) polegającej na obowiązku naprawienia szkody.

Asset

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (108 głosów)
Cokolwiek (dane, mienie, wartości, informacja) co posiada wartość dla organizacji (np. akcje dla właścicieli firmy). Istnieje wiele rodzajów aktywów: informacja, oprogramowanie, fizyczne np. komputer PC, usługi, potencjał ludzki np. ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami,wykształceniem i ...

Access control

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.9/10 (107 głosów)
Oznacza zapewnienie dostępu do danych lub wartości zgodnie z wymaganiami i ograniczeniami zawartymi w wytycznych handlowych i bezpieczeństwa danej organizacji (biznesowej).
1 2 3 >