tag: hasła na i

Initiation likelihood

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (124 głosów)
Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny inicjującej zdarzenie oddziałujące wyrażone liczbą zdarzeń na rok. Niskie (f

Initiating cause

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.1/10 (120 głosów)
Przyczyna, która inicjuje zdarzenie oddziałujące. Zdarzenie oddziałujące może mieć wiele przyczyn inicjujących tak jak przyczyna inicjująca może powodować wiele zdarzeń.

Impact event

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (104 głosów)
Zdarzenie oddziałujące mające wpływ (konsekwencję) na przyjmowany poziom ryzyka.

Incident

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.8/10 (91 głosów)
Wydarzenie, które nie stanowi części wykonywanej procedury lub programu, które powoduje lub może powodować utratę wiarygodności jakości działania systemu.

Interlocking equipment and devices - wyposażenie ...

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.8/10 (104 głosów)
Urządzenie blokujące mechaniczne, elektryczne lub inne, którego funkcją jest zapobieżenie pracy elementu maszyny w pewnych konkretnych warunkach (zasadniczo tak długo jak długo osłona nie jest zamknięta).

Intended architecture - architektura przewidziana

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (105 głosów)
Architektura przewidziana pokazuje reprezentację logiczną budowy systemu odnośnie do każdej kategorii. Architektury przewidziane są pokazane do opracowywanego SRP/CS, poczynając od punktu, w którym są generowane sygnały związane z bezpieczeństwem i kończąc na wyjściu elementu ...
1 2 >