tag: hasła na p

Probability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.3/10 (123 głosów)
Pojęcie matematyczne służące do określenia (zmierzenia) szansy zajścia zdarzenia. Według definicji Kołmogorowa prawdopodobieństwo to miara probablistyczna, tj. funkcja P przypisująca każdemu zdarzeniu losowemu A pewną nieujemną liczbę rzeczywistą z przedziału .

Programmable electronic (PE)- Programowalny ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (127 głosów)
Oparty na technice komputerowej, mogący zawierać sprzęt, oprogramowanie oraz jednostki wejścia i/lub wyjścia. UWAGA – Niniejszy termin obejmuje urządzenia mikroelektroniczne, oparte na co najmniej jednej centralnej jednostce przetwarzającej (CPU), łącznie ze współpracującymi ...

Pushbutton monitoring - monitorowanie przycisków

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.7/10 (109 głosów)
Funkcja przycisku (urządzenia związanego z bezpieczeństwem) jest monitorowana dynamiczną zmianą sygnału, gdy przycisk zostaje uaktywniony.Uwaga: Na przykład instalacja lub obiekt jest zabezpieczony przed zwyżką zasilania wynikającą ze zwarcia przycisku (np. jako wyniku ...

Proximity switch - łącznik zbliżeniowy

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (100 głosów)
Może być indukcyjny, pojemnościowy lub optyczny. To jest element łączeniowy zmieniający swój stan łączenia, gdy ciała/obiekty lub ciecze zbliżą się do niego. (w zależności od odmiany). Łączniki zbliżeniowe są na ogół wyposażone w wyjścia półprzewodnikowe.

Protective device - urządzenie ochronne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (154 głosów)
Jest wymagane gdziekolwiek może powstać zagrożenie dla człowieka, maszyny lub środowiska.

Proof test, proof test interval - test ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (112 głosów)
Test okresowy: Powtarzane badanie, które pozwala wykryć defekty w SRECS w taki sposób, że, jeśli jest to konieczne system może by przywrócony do stanu „jak nowy” lub tak blisko tego stanu, jak to jest praktycznie możliwe (wzięte z EN 61508-4).
1 2 3 4 >  Ostatnia >>