tag: hasła na r

Random variable

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.3/10 (122 głosów)
Funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Przykładem zmiennej losowej jest funkcja opisująca wynik rzutu kostką do gry.

Risk communication

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.2/10 (108 głosów)
Proces polegający na wymianie lub przekazywaniu informacji o ryzyku pomiędzy użytkownikiem a podejmującym decyzję. Przykład: Wymiana informacji o ryzyku pomiędzy producentem maszyny, a użytkownikiem.

Risk acceptance

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.7/10 (99 głosów)
Decyzja o zaakceptowaniu ryzyka.

Risk analysis, risk assessment - analiza ryzyka, ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (106 głosów)
Norma EN ISO 14121wymienia techniki wymagane I konieczne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Ocena ryzyka obejmuje początkowo analizę ryzyka, po której następuje wyznaczenie ryzyka.

Risk, risk elements - ryzyko, elementy ryzyka

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.4/10 (114 głosów)
Kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia szkody i ciężkości tej szkody.

Release time - czas zwolnienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (91 głosów)
Czas od polecenia sterującego lub odłączenia napięcia do otwarcia obwodu zwolnienia.
1 2 3 >