tag: iec 61508

Auxiliary equipment (AE)- wyposażenie pomocnicze ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (115 głosów)
Wyposażenie konieczne do dostarczenia do wyposażenia badanego (EUT) sygnałów wymaganych do normalnego działania i wyposażenie do sprawdzania jakości działania EUT.

EUT- EUT

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.1/10 (121 głosów)
Wyposażenie (urządzenia, przyrządy i systemy) poddane badaniom odporności.

System (in the context of functional ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.0/10 (131 głosów)
Połączenie aparatów i/lub elementów czynnych tworzące pojedynczą jednostkę funkcjonalną i przeznaczone do zainstalowania i działania w celu spełniania konkretnego(ych) zadania(ń). UWAGA: „System związany z bezpieczeństwem” jest wyposażeniem specjalnie „zaprojektowanym”, ...

Electrical, electronic, programmable electronic ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (120 głosów)
Oparty na technice elektrycznej (E) i/lub elektronicznej (E) i/lub programowalnej elektronicznej (PE) UWAGA – Termin obejmuje tylko i wszystkie urządzenia lub systemy działające na zasadzie elektrycznej. PRZYKŁAD: Urządzenia elektryczne/elektroniczne/programowalne elektroniczne ...

Programmable electronic (PE)- Programowalny ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (126 głosów)
Oparty na technice komputerowej, mogący zawierać sprzęt, oprogramowanie oraz jednostki wejścia i/lub wyjścia. UWAGA – Niniejszy termin obejmuje urządzenia mikroelektroniczne, oparte na co najmniej jednej centralnej jednostce przetwarzającej (CPU), łącznie ze współpracującymi ...

Safety function- Funkcja bezpieczeństwa

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.1/10 (136 głosów)
Funkcja, do zaimplementowania przez system E/E/PE związany z bezpieczeństwem, system związany z bezpieczeństwem wykonany w innej technice lub zewnętrzne urządzenie do zmniejszenia ryzyka, której przeznaczeniem jest osiągniecie lub utrzymanie stanu bezpiecznego EUC, w odniesieniu do ...
1 2 >