tag: lambda

Parts count method - metoda obliczeń cząstkowych

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.9/10 (98 głosów)
EN 61709 "Podzespoły elektroniczne – Nieuszkadzalność – Warunki odniesienia I modele narażeń do przeliczania intensywności uszkodzeń: 1998" opisuje metodę i modele do przeliczania intensywności uszkodzeń, (lecz nie zawiera żadnych wartości intensywności uszkodzeń)

Lambda

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.4/10 (117 głosów)

B10

Wpis dodano: 2008-05-15
Ocena: 3.0/10 (104 głosów)
Wartość B10 w odniesieniu do urządzeń podatnych na zużycie jest wyrażana liczbą cykli łączeń; To jest liczba cykli łączeń, po której 10 % obiektów uległo uszkodzeniu podczas próby długotrwałej (lub liczba cykli pracy, po których 10 urządzeń uległo ...

PFH, PFHD

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 4.2/10 (107 głosów)

Failure rate - Intensywność uszkodzeń

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.4/10 (103 głosów)
Jest to częstotliwość z jaką system (urządzenie) ulega awarii. Intensywność uszkodzeń może być na przykład wyrażona w ilości uszkodzeń na godzinę. Zwykle intensywność uszkodzeń jest oznaczana grecką literą λ(lambda). Przykład obliczenia: Estymowana częstość awarii ...

CCF Common Cause Failure - Awaria (uszkodzenie)

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.1/10 (98 głosów)
Uszkodzenie spowodowane wspólna przyczyną: Uszkodzenie ze wspólna przyczyną, (np. zwarcie).