tag: niebezpieczeństwo

Risk analysis, risk assessment - analiza ryzyka, ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (106 głosów)
Norma EN ISO 14121wymienia techniki wymagane I konieczne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Ocena ryzyka obejmuje początkowo analizę ryzyka, po której następuje wyznaczenie ryzyka.

Risk, risk elements - ryzyko, elementy ryzyka

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.4/10 (114 głosów)
Kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia szkody i ciężkości tej szkody.

Machine - maszyna

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.2/10 (143 głosów)
Maszyna z częściami poruszającymi się stanowi potencjalne niebezpieczeństwo (zagrożenie) dla użytkownika.Uwaga:Maszyną (według Dyrektywy Maszynowej) jest:zespół sprzężonych części lub części składowych, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, wraz z odpowiednimi ...

Hazard - zagrożenie

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (97 głosów)
Zagrożenie (jako wynik konkretnego zdarzenia) przedstawia niebezpieczeństwo dla użytkownika i może spowodować uraz (potencjalne źródło szkody).

EMERGENCY SWITCHING OFF - WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (89 głosów)
Czynność przy awarii przewidziana do odłączenia źródła zasilania energią elektryczną od całej instalacji lub od tej jej części, która wprowadza ryzyko porażenia elektrycznego lub innego ryzyka wynikającego z energii elektrycznej.Zaleca się, aby niebezpieczeństwo było ...

EMERGENCY STOP - STOP AWARYJNY

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (96 głosów)
Procedura w odpowiedzi na awarię, przeznaczona do zatrzymania procesu lub ruchu, który może spowodować niebezpieczeństwo (zatrzymanie)Uwaga: Funkcja STOPU AWARYJNEGO jest inicjowana działaniem pojedynczym człowieka. Zgodnie z EN 954‑1 (EN ISO 13849-1:2006), musi być dostępna I ...