tag: obwód oburęczny

Two-hand operating console - konsola działająca ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.8/10 (109 głosów)
Urządzenie do wdrożenia obwodu oburęcznego.

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (109 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

Synchronous monitoring time - czas monitorowania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (105 głosów)
Czas, po którym obie ręce muszą uruchamiać jednocześnie element sterujący w celu wygenerowania sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem (zwykle < 0.5 s).

Simultaneity, Simultaneity monitoring - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.6/10 (105 głosów)
W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzenia ochronnego przetworniki sygnałowe są monitorowane przez przekaźnik bezpieczeństwa, aby zapewnić, że one zostały uruchomione jednocześnie. The monitoring function is realized by checking the signal change of the signal ...

Signaling circuit - Obwód sygnałowy

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.3/10 (104 głosów)
Obwód sygnałowy służy do generowania sygnałów wyjściowych nie związanych z bezpieczeństwem. Obwody sygnałowe mogą być zaimplementowane zestykami funkcjonalnymi NC lub NO.

Series circuit - obwód szeregowy

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 2.9/10 (114 głosów)
Czujniki np. urządzenia uruchamiające STOP AWARYJNY są połączone szeregowo i oceniane za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa (patrz kategoria osiągalna, stronice 1 do 6).