tag: przycisk grzybkowy

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.9/10 (114 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

Switch-on time - czas załączenia synchronizmu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (119 głosów)
Czas między wydaniem polecenia sterowania (np. STOP AWARYJNY, łącznik drogowy, przycisk ZAŁ) i zamknięciem obwodu zezwolenia.

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.4/10 (117 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Safe stopping process, stopping in an emergency - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (122 głosów)
W procesie zatrzymania bezpiecznego, napęd jest zatrzymywany odpowiednio do sytuacji zagrażającej. Przy wykonaniu tego, wyposażenie i urządzenia elektryczne, elektroniczne I elektromechaniczne konieczne do opóźniania I zatrzymania napędu muszą być włączone w analizę ...

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (122 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Reset button - przycisk resetu

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (103 głosów)
Przycisk ZAŁ reprezentuje w przekaźniku bezpieczeństwa zakaz uruchomienia, który jest kasowany tylko po jego uaktywnieniu.