tag: rozruch

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.4/10 (117 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Manual reset - resetowanie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (102 głosów)
Funkcja przywrócenia jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa przed powtórnym uruchomieniem maszyny. Po zainicjowaniu zatrzymania przez urządzenie ochronne stan zatrzymania musi być utrzymany, aż do uruchomienia resetowania ręcznego i osiągnięcia stanu bezpiecznego przed ...

Automatic start - Rozruch automatyczny

Wpis dodano: 2008-05-15
Ocena: 3.5/10 (97 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana automatycznie (bez przycisku ZAŁ). To jest dopuszczalne np. w przypadku ruchomych osłon ochronnych, których nie można obejść dookoła ani z tyłu (EN ISO 12100-2) – jednakże to nie dotyczy urządzenia zatrzymania awaryjnego. Ten rodzaj ...

Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa SIMOCODE ...

Wpis dodano: 2008-02-26
Ocena: 2.8/10 (305 głosów)
Kontrola zatrzymania awaryjnego z monitorowanym startem, kategoria 2 wg EN 954-1Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa to działające i przetestowane konfiguracje na bazie standardowych produktów firmy Siemens, umożliwiające proste, szybkie i korzystne cenowo tworzenie aplikacji w ...