tag: srecs

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (120 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

Systematic safety integrity - nienaruszalność ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (120 głosów)
Część nienaruszalności bezpieczeństwa SRECS lub jego podsystemu odnosząca się do tolerowania uszkodzeń systematycznych powodujących skutki zagrażające.

Sub-system element - element podsystemu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (117 głosów)
Część podsystemu obejmująca pojedynczy składnik lub grupę składników.

Sub-system - podsystem

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (119 głosów)
Jednostka konstrukcji na najwyższym poziomie architektury SRECS, na którym uszkodzenie dowolnego podsystemu powoduje uszkodzenia funkcji sterowania związanej z bezpieczeństwem. Uwaga: Całkowity podsystem może składać się z pewnej liczby elementów identyfikowalnych i ...

SRECS

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.4/10 (112 głosów)
(SRECS Elektryczne systemy sterowania związane z bezpieczeństwem) Związany z bezpieczeństwem elektryczny system sterowania maszyną, którego uszkodzenie powoduje natychmiastowe zwiększenie się ryzyka.

SRCF

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.7/10 (99 głosów)
(SRCF Funkcja sterowania związana z bezpieczeństwem) Funkcja sterowania istotna dla bezpieczeństwa wykonywana przez SRECS z określonym poziomem nienaruszalności, przeznaczona do utrzymania stanu bezpiecznego maszyny lub do zapobiegania bezpośredniemu zwiększeniu się ryzyka.
1 2 >