tag: srp cs

SRP/CS

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.3/10 (117 głosów)
(SRPCS Część systemów sterowania związana z bezpieczeństwem). Związana z bezpieczeństwem część sterowania, która odpowiada na sygnał wejściowy związany z bezpieczeństwem i generuje sygnały wyjściowe związane z bezpieczeństwem.

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (119 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Machine control - sterowanie maszyny

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.1/10 (122 głosów)
Część sterowania (automatyki), nie koniecznie pracująca, w inny sposób związany z bezpieczeństwem, np. generująca sygnał, kiedy wystąpi defekt (patrz kategoria 2 wg EN 954-1).

Intended architecture - architektura przewidziana

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (103 głosów)
Architektura przewidziana pokazuje reprezentację logiczną budowy systemu odnośnie do każdej kategorii. Architektury przewidziane są pokazane do opracowywanego SRP/CS, poczynając od punktu, w którym są generowane sygnały związane z bezpieczeństwem i kończąc na wyjściu elementu ...

Fault tolerance (hardware fault tolerance) - ...

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (107 głosów)
Zdolność SRECS ("systemu sterowania elektrycznego związanego z bezpieczeństwem") lub podsystemu lub elementu podsystemu do kontynuowania wykonywania przywołanej funkcji w obecności defektu lub uszkodzenia (tolerancja defektu).

Fault exclusion - wykluczenie defektów

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (91 głosów)
Należy ocenić odporność na defekty. Wyjątkowo w niektórych elementach składowych, gdy są stosowane w czasie cyklu życia SRP/CS, pewne defekty mogą zostać wykluczone. Na przykład zwarcie może być wykluczone w przypadku kabli przesyłowych w modelu związanym z bezpieczeństwem. ...