tag: sytuacja awaryjna

Procedures in an emergency situation - procedury ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.1/10 (97 głosów)
Odnosi się do odłączenia i zatrzymania w sytuacji awaryjnej: wszystkie działania i funkcje w sytuacji awaryjnej przewidziane do zakończenia i rozwiązania sytuacji awaryjnej.

Powering-down in an emergency - odłączenie ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (109 głosów)
Działanie w warunkach awaryjnych przewidziane do odłączenia zasilania elektrycznego od całej instalacji lub jej części, jeśli jest ryzyko porażenia elektrycznego lub inne ryzyko mające przyczynę elektryczną. Zaleca się zapobiegać lub minimalizować nadciągające lub istniejące ...

Emergency - sytuacja awaryjna

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (107 głosów)
Sytuacja niebezpieczna wymagająca pilnego zatrzymania lub pilnego znalezienia przeciwdziałania.Awaria może powstać:podczas normalnej pracy maszyny (np. przy czynnościach ręcznych lub jako wynik wpływów zewnętrznych)jako konsekwencja defektu lub uszkodzenia jakiejkolwiek części ...

Category (according to EN 954‑1) - Kategoria ...

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (125 głosów)
Kategorie EN 954-1 (EN ISO 13849-1:2006) (B, 1, 2, 3 i 4) wskazują, jak zadziała część układu sterowania związana z bezpieczeństwem, gdy wystąp defekt.Kategoria B:Sterowanie musi być tak zaprojektowane, aby mogło wytrzymać zjawiska przewidywane.Zachowanie się systemu: Defekt może ...

Data transfer channels - kanały transmisji danych

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.1/10 (119 głosów)
Przy projektowaniu układu czujnikowego systemu sterowania bezpiecznym zatrzymaniem maszyny w oparciu o kurtyny świetlne, może zdarzyć się sytuacja w której dojdzie do swoistej „kolizji” obszarów działania strumieni świetlnych. Parametry tych obszarów ...

Współpraca aktywnych optoelektronicznych ...

Wpis dodano: 2008-02-26
Ocena: 3.2/10 (250 głosów)
Wraz z rozwojem techniki urządzeń optoelektronicznych wzrasta rola użytkowa produktów związanych z systemem bezpiecznego zatrzymania maszyny. Właściwości aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych, znanych pod angielskojęzycznym skrótem AOPD pozwoliły na szerokie ich ...