tag: tolerancja defektu pojedynczego

d.c. distribution network - sieć rozdzielcza d.c.

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.5/10 (102 głosów)
Lokalna sieć elektryczna zasilająca d.c. w ramach infrastruktury określonego miejsca lub budynku, przeznaczona do przyłączenia wyposażenia dowolnego typu. UWAGA: Przyłącze do baterii lokalnej lub oddalonej nie jest uważane za sieć rozdzielczą d.c., jeśli to połączenie stanowi tylko ...

Zero fault tolerance - zerowa tolerancja defektów

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (87 głosów)
Po wystąpieniu defektu, przywołana funkcja bezpieczeństwa nie jest dłużej zapewniona.

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (122 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

Single fault tolerance, single fault safety - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.8/10 (124 głosów)
Żądana funkcja bezpieczeństwa jest gwarantowana jeszcze po wystąpieniu jednego defektu (np. zgodnie z kategorią.3 wg EN 954-1 (ISO 13849-1:2006), tj. jeden defekt nie powoduje utraty funkcji bezpieczeństwa.

Safe stopping process, stopping in an emergency - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (124 głosów)
W procesie zatrzymania bezpiecznego, napęd jest zatrzymywany odpowiednio do sytuacji zagrażającej. Przy wykonaniu tego, wyposażenie i urządzenia elektryczne, elektroniczne I elektromechaniczne konieczne do opóźniania I zatrzymania napędu muszą być włączone w analizę ...

Occurrence time for multiple faults - czas do ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 4.1/10 (114 głosów)
Przedział czasu, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia złożonego defektu krytycznego ze względu na bezpieczeństwo jest wystarczająco niskie w rozpatrywanej klasie wymagań. Przedział czasu rozpoczyna się w ostatniej chwili, w której rozpatrywany system był w stanie, o ...