tag: walne zgromadzenie

VI Walne Zgromadzenie z dnia 29-06-2012

Wpis dodano: 2012-08-17
Ocena: 0/10 (0 głosów)
W dniu 29 czerwca 2012 roku odbyło się w Warszawie VI Walne Zgromadzenie Członków Klubu „Paragraf 34”. Wybrana przez Walne Zgromadzenie komisja pracowała w nastepujacym składzie: 1. Wojciech Szczepka 2. Zbigniew Kupisiewicz 3. Adam Ziemba Komisja odnotowała projekt uchwały, która po ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 4.0/10 (159 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po V Sympozjum

Wpis dodano: 2009-04-27
Ocena: 3.8/10 (169 głosów)
Artykuł 1. Nazwa.1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania ...

V Walne Zgromadzenie z dnia 23-04-2009

Wpis dodano: 2009-04-27
Ocena: 0/10 (0 głosów)
W dniu 23 kwietnia 2009 roku odbyło się w Ciechocinku V Walne Zgromadzenie Członków Klubu „Paragraf 34”. Wybrana przez Walne Zgromadzenie komisja pracowała w następującym składzie: 1. Waldemar Kudliński 2. Zbigniew Kupisiewicz Komisja odnotowała projekt uchwały, która po dyskusji ...

IV Walne Zgromadzenie z dnia 19-09-2008

Wpis dodano: 2008-10-03
Ocena: 0/10 (0 głosów)
W dniu 19 września 2008 roku odbyło się w Wiśle IV Walne Zgromadzenie Członków Klubu „Paragraf 34”. Wybrana przez Zgromadzenie Założycielskie komisja pracowała w następującym składzie 3-osobowym:Zbigniew Kupisiewicz.Irena Odyjewska-Mieleszko.Grzegorz Skręt.Komisja ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po III Sympozjum

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (195 głosów)
Artykuł 1. Nazwa.1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ...