tag: wyłączenie awaryjne

SS1 Safe Stop 1 - Zatrzymanie bezpieczne 1

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (124 głosów)
Silnik zwalnia, przebieg hamowania jest monitorowany, i bezpieczne wyłączenie momentu następują po zatrzymaniu silnika lub po upływie czasu zwłoki (Zatrzymanie kategorii 1 wg EN 60204).

STO Safe Torque Off - Bezpieczne wyłączenie ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (104 głosów)
Do silnika nie jest dostarczana energia, która mogłaby spowodować jego wirowanie (Zatrzymanie kategorii 0 wg EN 60204)

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (133 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

EMERGENCY SWITCHING OFF - WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.2/10 (93 głosów)
Czynność przy awarii przewidziana do odłączenia źródła zasilania energią elektryczną od całej instalacji lub od tej jej części, która wprowadza ryzyko porażenia elektrycznego lub innego ryzyka wynikającego z energii elektrycznej.Zaleca się, aby niebezpieczeństwo było ...

EMERGENCY STOP - STOP AWARYJNY

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (104 głosów)
Procedura w odpowiedzi na awarię, przeznaczona do zatrzymania procesu lub ruchu, który może spowodować niebezpieczeństwo (zatrzymanie)Uwaga: Funkcja STOPU AWARYJNEGO jest inicjowana działaniem pojedynczym człowieka. Zgodnie z EN 954‑1 (EN ISO 13849-1:2006), musi być dostępna I ...

Two-channel shutdown paths - dwukanałowe ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.0/10 (125 głosów)
Istnieją dwa niezależne układy wyłączenia urządzenia. Sygnał sterujący posiada negatywną wartość logiczną. Niski poziom sygnału sterującego (logiczne 0) odpowiada stanowi wyłączenia. Taki sposób realizacji funkcji wyłączenia zapewnia bezpieczne wyłączenie urządzenia ...