tag: wyposażenie

Auxiliary equipment (AE)- wyposażenie pomocnicze ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.5/10 (112 głosów)
Wyposażenie konieczne do dostarczenia do wyposażenia badanego (EUT) sygnałów wymaganych do normalnego działania i wyposażenie do sprawdzania jakości działania EUT.

EUT- EUT

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.1/10 (119 głosów)
Wyposażenie (urządzenia, przyrządy i systemy) poddane badaniom odporności.

Equipment Under Control (EUC)- wyposażenie ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.5/10 (132 głosów)
Wyposażenie, maszyny, aparaty lub instalacje stosowane do wytwarzania, procesów, transportu, celów medycznych lub innych działań. UWAGA: System sterowania EUC jest oddzielony i odrębny od EUC.

Equipment- wyposażenie

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.3/10 (100 głosów)
Termin wyposażenie jest używany w niniejszej normie w znaczeniu najogólniejszym i dotyczy szerokiego rodzaju możliwych podsystemów, aparatów, urządzeń i innych zestawów wyrobów.

Sensitive protection equipment (SPE) - czułe ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.4/10 (108 głosów)
Czułe wyposażenie ochronne (SPE): Wyposażenie działające na zasadzie mechanicznej (ani bezzestykowe, ani elektroczułe)

Safety-related component - element związany z ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 2.9/10 (145 głosów)
Są wymienione w załączniku IV Dyrektywy maszynowej, np.:Urządzenia ochronne dla osób, sterowane czujnikami (kurtyny świetlne, maty czułe na nacisk, detektory elektromagnetyczne)Urządzenia i wyposażenie ochronne maszyn uruchamiane automatycznie, zgodnie z literą A, pozycje 9, 10 i ...