tag: wzory

SFF - Safe Failure Fraction - składnik ...

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 2.9/10 (274 głosów)
Składowa uszkodzeń bezpiecznych.Składowa całkowitej intensywności uszkodzeń podsystemu, która nie powoduje uszkodzenia niebezpiecznegoUwaga: Składowa uszkodzeń bezpiecznych (SFF) może być obliczona za pomocą następującego równania:

DC Diagnostic Coverage

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.9/10 (151 głosów)
 

Państwowa Inspekcja Pracy

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.7/10 (132 głosów)
Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Do ...