tag: załącznik e

Stopping in an emergency - zatrzymanie w sytuacji ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (110 głosów)
Działanie w sytuacji awaryjnej, które jest przeznaczone do zatrzymania procesu lub ruchu, który mógłby doprowadzić do zagrożenia. Zatrzymaniu w sytuacji awaryjnej musi być przypisane zatrzymanie kategorii 0 lub 1. Kategoria zatrzymania do zastosowania przy zatrzymaniu w ...

Powering-down in an emergency - odłączenie ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (109 głosów)
Działanie w warunkach awaryjnych przewidziane do odłączenia zasilania elektrycznego od całej instalacji lub jej części, jeśli jest ryzyko porażenia elektrycznego lub inne ryzyko mające przyczynę elektryczną. Zaleca się zapobiegać lub minimalizować nadciągające lub istniejące ...

EMERGENCY SWITCHING OFF - WYŁĄCZENIE AWARYJNE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (91 głosów)
Czynność przy awarii przewidziana do odłączenia źródła zasilania energią elektryczną od całej instalacji lub od tej jej części, która wprowadza ryzyko porażenia elektrycznego lub innego ryzyka wynikającego z energii elektrycznej.Zaleca się, aby niebezpieczeństwo było ...

EMERGENCY STOP - STOP AWARYJNY

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (102 głosów)
Procedura w odpowiedzi na awarię, przeznaczona do zatrzymania procesu lub ruchu, który może spowodować niebezpieczeństwo (zatrzymanie)Uwaga: Funkcja STOPU AWARYJNEGO jest inicjowana działaniem pojedynczym człowieka. Zgodnie z EN 954‑1 (EN ISO 13849-1:2006), musi być dostępna I ...

Emergency - sytuacja awaryjna

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (107 głosów)
Sytuacja niebezpieczna wymagająca pilnego zatrzymania lub pilnego znalezienia przeciwdziałania.Awaria może powstać:podczas normalnej pracy maszyny (np. przy czynnościach ręcznych lub jako wynik wpływów zewnętrznych)jako konsekwencja defektu lub uszkodzenia jakiejkolwiek części ...