tag: zagrożenie

Harm- Szkoda

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.9/10 (98 głosów)
Fizyczny uraz lub pogorszenie stanu zdrowia ludzi, lub straty w majątku lub w środowisku.

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (109 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

Protective device - urządzenie ochronne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (149 głosów)
Jest wymagane gdziekolwiek może powstać zagrożenie dla człowieka, maszyny lub środowiska.

Machine - maszyna

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.2/10 (146 głosów)
Maszyna z częściami poruszającymi się stanowi potencjalne niebezpieczeństwo (zagrożenie) dla użytkownika.Uwaga:Maszyną (według Dyrektywy Maszynowej) jest:zespół sprzężonych części lub części składowych, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, wraz z odpowiednimi ...

Hazard assessment - ocena zagrożenia

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (104 głosów)
Wyznaczenie niebezpieczeństwa dla użytkownika (wynikającego z zagrożenia).

Hazard - zagrożenie

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (99 głosów)
Zagrożenie (jako wynik konkretnego zdarzenia) przedstawia niebezpieczeństwo dla użytkownika i może spowodować uraz (potencjalne źródło szkody).