tag: zasilanie

d.c. distribution network - sieć rozdzielcza d.c.

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.5/10 (100 głosów)
Lokalna sieć elektryczna zasilająca d.c. w ramach infrastruktury określonego miejsca lub budynku, przeznaczona do przyłączenia wyposażenia dowolnego typu. UWAGA: Przyłącze do baterii lokalnej lub oddalonej nie jest uważane za sieć rozdzielczą d.c., jeśli to połączenie stanowi tylko ...

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (119 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (132 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Realizacja układów bezpiecznego zatrzymania ...

Wpis dodano: 2008-02-25
Ocena: 3.7/10 (130 głosów)
W praktyce napędowej okazuje się, że określenie kategorii bezpieczeństwa dla wyłączenia danego układu napędowego zgodnie z normą PN-EN 1050 oraz PN-EN 954-1 nie wyczerpuje problemu minimalizacji ryzyka.Napęd bowiem jako specyficzny rodzaj aktuatora (układu wykonawczego) po pozbawieniu ...

Realizacja układów bezpiecznego zatrzymania ...

Wpis dodano: 2008-02-25
Ocena: 3.6/10 (115 głosów)
Łańcuch elementów toru sterowania bezpiecznym wyłączeniem musi składać się z określonych rodzajów elementów bezpieczeństwa, takich jak czujnik lub przycisk aktywujący, przekaźnik bezpieczeństwa, element wykonawczy, obwód sprzężenia zwrotnego i posiadać ...

Zestawy z przekaźnikami bezpieczeństwa SIGUARD ...

Wpis dodano: 2008-02-25
Ocena: 3.8/10 (179 głosów)
Wraz z wejściem Polski w obszar wspólnego rynku i wiążącym się z tym faktem dostosowaniem prawa polskiego do wymagań bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej konieczna jest zmiana podejścia do problemu bezpieczeństwa maszyn nowych i używanych. Dla maszyn nowych nie przewidziano ...