tag: zgodność

Compliance

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (100 głosów)
Relacja zdefiniowana pomiędzy dwoma specyfikacjami A i B wtedy, gdy specyfikacja A całkowicie zawiera się w wymaganiach specyfikacji B (B jest zgodna z A).

Type C Standard - Norma typu C

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.0/10 (127 głosów)
Jest wymieniona w EN ISO 12100-1. Wykazana w Dyrektywie Maszynowej i dlatego jest zharmonizowana.

Type B Standard - Norma typu B

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.1/10 (133 głosów)
Jest wymieniona w EN ISO 12100-1. Wykazana w Dyrektywie Maszynowej i dlatego jest zharmonizowana.

Type A Standard - Norma typu A

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.5/10 (134 głosów)
Jest wymieniona w EN ISO 12100-1. Wykazana w Dyrektywie Maszynowej i dlatego jest zharmonizowana.

Identification - identyfikacja

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.8/10 (138 głosów)
Potwierdzenie przez wytwórcę maszyny, że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące przepisy dyrektywy maszynowej (i nie tylko) i dlatego może być oznakowana. Użytkownik jest o tym powiadomiony przez oznaczenie CE.

CE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.2/10 (148 głosów)
Wytwórca maszyny (OEM) musi nanieść oznaczenie CE, jeżeli chce oznakować/sprzedać maszynę (Dyrektywa Maszynowa, „Ochrona przed przewidywanym niewłaściwym użyciem”.Uwaga: Oznakowanie CE do Dyrektywy Niskonapięciowej nie jest porównywalne z oznakowaniem CE do ...
1 2 >