tag: zwarcie

Short-circuit - zwarcie

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.4/10 (100 głosów)
Połączenie przewodzące – niemalże bezrezystancyjne – miedzy dwoma przewodami elektrycznymi pod napięciem.

Ground fault detection - wykrycie doziemienia

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.4/10 (97 głosów)
Wykrycie/identyfikacja doziemienia albo natychmiast, albo jako część procedury samomonitorowania okresowego – zgodnie, z którą część wyposażenia/urządzenia przechodzi w stan bezpieczny po wykryciu/zidentyfikowaniu stanu defektu...

Fault exclusion - wykluczenie defektów

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (89 głosów)
Należy ocenić odporność na defekty. Wyjątkowo w niektórych elementach składowych, gdy są stosowane w czasie cyklu życia SRP/CS, pewne defekty mogą zostać wykluczone. Na przykład zwarcie może być wykluczone w przypadku kabli przesyłowych w modelu związanym z bezpieczeństwem. ...

Cross-circuit fault - Defekt międzyobwodowy

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.2/10 (115 głosów)
Może powstać tylko w wyposażeniu/urządzeniach wielokanałowych obwodów sterowania i jest defektem (zwarciem) miedzy kanałami (np. In dwukanałowym obwodzie czujników)

CCF Common Cause Failure - Awaria (uszkodzenie)

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.2/10 (94 głosów)
Uszkodzenie spowodowane wspólna przyczyną: Uszkodzenie ze wspólna przyczyną, (np. zwarcie).